Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Só kom jy by Coram Deo NG Gemeente uit:

Van Vanderbijlpark/ Sasolburg af na Coram Deo

1.     Neem die R59 na Alber-ton. Neem in Vereeniging die Heidelberg/Houtkop-weg afrit na links. Draai by die T-aansluiting aan die onderkant van die afrit regs in Houtkopweg.

2.     Volg Houtkopweg oor twee robotte, die treinspoor, ‘n derde robot, oor die rivier…tot by die volgende T-aansluiting. Neem by hierdie T-aansluiting die glybaan na links.

3     Na ongeveer 500m maak die pad vanself ‘n 90 grade draai na regs en word dit ‘n groot dubbelpad. Draai by die eerste verkeerslig links in Brockettstraat. Draai by die tweede straat regs in Lucasstraat en volg dit totdat jy die gemeente-sentrum op linkerhand kry.

Vanaf Pretoria na
Coram Deo:

1.     Neem die R21 verby Oliver Tambo lughawe na Johannesburg. Neem by “Gilloolly’s interchange” (net duskant Eastgate) die afrit links na die N3/N12 (Durban/ Kimberley) kry. Volg van hieraf die verkeersborde na Kimberley totdat jy by Alberton (met die golf-baan aan jou linkerkant) die R59 afrit na Vereeniging. Neem die afrit na links en volg die R59 verby die res van Alberton, oop velde en later Meyerton.

2.     Neem op die pad tussen Meyerton en Vereeniging die afrit links na Redan. Draai weer links by die stopteken aan die bokant van die afrit. Volg die pad tot by die T-aanslui-ting met Houtkopweg en draai links in Houtkopweg.

3.     Volg Houtkopweg oor die treinspoor, ‘n robot en oor die rivier tot by die volgende T-aanslui-ting. Neem by hierdie T-aansluiting die glybaan na links.

4     Na ongeveer 500m maak die pad vanself ‘n 90 grade draai na regs en word dit ‘n groot dubbelpad. Draai by die eerste verkeerslig links in Brockettstraat. Draai by die tweede straat regs in Lucasstraat en volg dit totdat jy die gemeen-tesentrum op linkerhand kry.

Loading...

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile