Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Só werk ons met jou kinders…

Gelyklopend met die erediens (maar in ander, aparte lokale) word daar op Sondagoggende om 09h00 ook spesiale byeenkomste aangebied waar jou kinders versorg/bedien word:

Die kleiner kinders (0-6 jaar) word in ‘n eie lokaal opgepas en versorg. By die Kleuterkerk word die kleuters (4-6 jaar) gehelp om basiese geloofswaarhede deur spel, aktiwiteite en praktiese projekte  te ontdek en te beleef;

By die Kinderkerk word die kinders (grade 1-6)  begelei om hulle geloof beter te verstaan en te verwoord.

En iewers tussen 10h15 en 10h30 maak hulle ook klaar. En kan hulle saam met jou verder kuier. Of  kan julle saam huis toe gaan.

Sondagaande (vanaf 18h00 - 19h30) is dit die tieners (grade 7-11) se beurt om bedien te word.

Tydens Tienerfokus word hulle (soms in seminaarformaat en ander kere in kleingroep besprekings) gehelp om die volgende te bemeester:

Die stof wat met hulle deurgewerk word, is ‘n gebalanseerde, geestelike dieet  wat ten doel het om hulle toe te rus om hulle geloof  uit te leef in ‘n werklike wêreld - een waarin die lewe nie altyd vanself reg uitwerk nie.


Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile