Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Gebuik gerus die vorm hieronder om ons te kontak en jou vrae/ opmerk-ings/voorstelle/versoeke aan ons deur te gee. Ons sal jou dan van ons kant af so gou as moontlik met jou kontak maak.

Navraag/Opmerkings/Voorstelle

Tik woord in spasie onder die “captcha”

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Coram Deo NG Kerk

STRAATADRES:

Hoek van Lucas- en Michaelstrate,

Risiville, Vereeniging


POSADRES:

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935


Bankbesonderhede:

Coram Deo NG Kerk
ABSA Drie Riviere
Tjekrekening no: 2860580155

KONTAKTE:

Kerkkantoor:
(Weeksdae vanaf 09h00 - 13h00)

Soma le Roux:            016 4231502


Predikant:

Floris Knouwds:         016 4231205

0829272575

Huisadres:                 Michaelstraat 2
                                    Risiville, Vereeniging
Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile