Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Dr. FloFloris Knouwds predikant van die NG Kerk in Risiville Vereenigingris Knouwds is die afgelope 25 jaar leraar van Coram Deo gemeente. Hy is opgelei as maatskap-like werker, Sielkun-dige, predikant en as “master life coach”. Hy is hierbene-wens ook:

Floris in getroud met Riana en hulle het 4 kinders en 2 kleinkinders.


Personeel by Coram Deo…

Soma Personeel van Coram Deo NG Kerk in Risiville, Drie Riviere, Vereeniging, Vaaldriehoekle Roux is die administratiewe be-stuurder van Coram Deo. Vir haar kom haar gawe vir organi-sasie en haar passie om ‘n verskil te maak in haar pos bymekaar. Daar kry sy kans om te help om dinge te laat gebeur, plus gereeld kontak te hê met die mense van Coram Deo. Soma is getroud met Anton. Hulle het twee kinders en 4 kleinkinders.


Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile