Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Ontdek dpreek van dr. Floris Knouwds by die NG Kerk Coram Deo in Risiville, Vereenigingie verba-sende werklikheid dat jy met gemak (sonder enige werklike inspanning of moeite van jou kant af) die Heilige Gees kan weer-staan. En hoe om seker te maak dat jy 'n voller lewe het - juis omdat jy weet hoe om te voorkom dat jy die Gees weerstaan.

Kliek ‘n onderwerp hieronder en luister na ‘n preek van
dr. Floris Knouwds

 preke van dr. Floris Knouwds by die NG Kerk Coram Deo in Risiville, Vereeniging Christus bring nie net vrede (soos ons so dikwels dink) nie. Hy bring ook skeiding. Trouens, sy koms na hierdie wêreld word deur Johan-nes juis in hierdie terme geskets. Sodat ons die waarskuwing daarin kan hoor. En (omdat jy die waar-skuwing hoor) ook kan ontdek dat en hoe Hy die brug oor hierdie skeiding is.

preek van dr. Floris Knouwds by die NG Kerk Coram Deo in Risiville, Vereeniging wat jy kan aflaai Voor jy goeie besluite kan neem, moet jy ontdek hoe om oor jouself te dink. En hoe om die vermoëns te verstaan wat God in jou ingebou het. Eers wanneer jy dít onder die knie het, sal jy beter verstaan hoe om besluite te neem wat jou lewe regtig kan verander. In ‘n posi-tiewe rigting. Sodat jy meer kan lewe volgens God se ontwerp vir jou lewe.

preek van dr. Floris Knouwds by die NG Kerk Coram Deo in Risiville, Vereeniging in die Vaaldriehoek - een wat jy kan aflaai Daar is 'n ekstra bron van bemoediging wanneer jy voor die uitdagings (en slegte dinge!) in jou lewe te staan kom. Ontdek in hierdie reeks verskeie maniere om daarby in te prop. Sodat jy selfs die tafste uitdagings beter kan hanteer. Omdat jy dit nie meer onafhanklik en op jou eie doen nie.

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile