Coram Deo

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

PRYS VIR IMPAK PREDIKING

Hoe om in te skryf...

Inskrywing word gedoen:

 1. Deur ‘n erediens of preek van die prediker (waarin die preek 30 minute of langer is) op video vas te vang - met die klem op klankkwaliteit en nie op videografie nie.
 2. Deur hierdie video te beruik om ‘n DVD video van te maak wat aan ons gestuur kan word.
 3. Deur die DVD aan ons te stuur saam met die volgende inligting:

a. Die doel wat die prediker met die preek wou bereik, dit is, waarheen hy/sy die hoorder deur die preek wou begelei en watter reaksies hy/sy by die hoorder wou ontlok;

b. ‘n Vloeidiagram wat die loop van die preekinhoud skematies uitbeeld;

c. ‘n afskrif van die prediker se ID; en

d. kontakbesonderhede vir die prediker.

 1. Bogenoemde word gestuur aan:
  Prys vir Impak Prediking,
  Coram Deo NG Gemeente,
  Posbus 263105,
  Drie Riviere,
  1935
  om die kerkkantoor te bereik voor of op 30 Oktober 2018.
 2. ‘n Preek kan ingeskryf word deur die prediker self, die kerkraad of lidmate van die gemeente.Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys

Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys