Coram Deo

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:    016 4231205/   0829272575

Kry ons plek

Aanbid saam met ons

Vir jou kinders

Maak ‘n verskil

Ons bestuurstyl

Personeel

Die NG Kerk in Risiville, Vereeniging

Luister na ‘n preek

Kontak ons

Skakel in

Coram Deo Prys