Coram Deo

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

PRYS VIR IMPAK PREDIKING

Preke kan op ‘n akademiese (objektiewe) manier beoordeel word. Dan is daar “kundiges” nodig wat (met behulp van vooraf gekose standaarde) besluit watter een die beste sou wees. Met die beoordeling of evaluasie van impak prediking word egter ‘n heel ander roete gevolg – een waarin kritiese evaluering van die tegniese aspekte van prediking nie die primêre komponent is nie:

  1. Die vertrekpunt vir die beoordeling van impak prediking is die hoorder... die lidmaat wat opdaag vir ‘n erediens en op soek is na geloofsverryking. Daarom word die beoordeling gedoen deur die hoorder se subjektiewe ervaring van die preek te meet.
  2. Subjektiewe ervaring van prediking het te make met ‘n regterbrein proses waardeur die brein bepaalde indrukke of aanvoelings registreer wat ‘n preek op hom/haar maak. Meestal vanuit ‘n meer holistiese en onbewuste beoordeling as wanneer dit op ‘n linkerbrein manier gedoen word. Wanneer dit gaan oor die impak wat ‘n preek op die hoorder maak, is regterbrein beoordelings ‘n meer akkurate weergawe van die hoorder se ervaring as wat linkerbrein  beoordelings is. En die data van regterbrein prosesse is net so eg en wettig as enige rasionele meting deur linkerbrein beoordelings.
  3. Die implikasie van bogenoemde is dat “gewone” lidmate (wat toegewyde gelowiges is) gebruik sal word om die beoordeling te doen deur hulle indrukke/aanvoeling/gevoel van die impak van ‘n preek te verwoord en te meet op grond van bepaalde indrukke, byvoorbeeld die entoesiasme/energie van die prediker, die persoonlike egtheid waarmee die boodskap oorgedra word, die egtheid/relevansie vir hulle eie leefwêreld, die mate waarin hulle as hoorders ingetrek is, ens.
  4. In die eerste rondte van beoordeling sal inskrywings deur individuele beoordelaars (onafhanklik van mekaar) beoordeel word om die 3 beste impak preke te identifiseer. In die tweede rondte sal die 3 beste preke dan deur die beoordelaars as groep beoordeel word om die wenner te bepaal.


Die proses van beoordeling

Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys

Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys