Coram Deo

Terug na die Tuisblad

Coramdeomobile

PRYS VIR IMPAK PREDIKING

 1. Die Coram Deo Prys vir Impak Prediking (hierna genoem die Coram Deo Prys) wil uitnemendheid en effektiwiteit in prediking bevorder deur die bekroning van werk van hoogstaande gehalte in Afrikaans.
 2. Die prys word aanvanklik toegeken aan ‘n prediker in die NG Kerk onder die ouderdom van 40 jaar en later (wanneer fondse beskikbaar is en die prys só bekend gestel word) ook aan ‘n prediker bo die ouderdom van 40 jaar.
 3. Die prys word toegeken op grond van die beoordeling van video preke/eredienste wat deur predikers, Kerkrade of gemeentelede aangebied word vir beoordeling, saam met ‘n beskrywing van die doel van die preek, ‘n vloeidiagram van die verloop van die inhoud van die preek, ‘n afskrif van die ID van die prediker en die kontakbesonderhede van die prediker.
 4. Die prys bestaan uit:
  ‘n kontantbedrag van R30,000.00 (wat later op grond van beskikbare fondse verhoog kan word); en
  ‘n spesiale trofee ontwerp.
 5. Die prys word tydens ‘n spesiale geleentheid aan die wenner oorhandig.
 6. Die leierskap (kerkraad) van Coram Deo NG Gemeente en/of ‘n persoon wat deur hulle aangewys word, bestuur die proses waardeur inskrywings bekom en beoordeel word, insluitend, die bekendstelling van die prys, die werf van fondse/borgskappe, die kontrole oor die finansiële kant van die prys, die keuse/samestelling van beoordelaars, die proses van beoordeling, die toekenning van die prys en enige wysigings aan die grondreëls vir die toekenning van die Coram Deo Prys.
 7. Fondse vir die toeken van die prys word verkry uit (a) die bydrae van die kerkraad van Coram Deo Gemeente en (b) borgskappe wat verkry word spesifiek vir die Coram Deo Prys.
 8. Fondse vir die toekenning van die Coram Deo Prys word in ‘n spesiale trustrekening binne die gemeentelike finansies van Coram Deo Gemeente bestuur. As sodanig word dit maandeliks deur die eksterne ouditeure van die gemeente gekontroleer en ingesluit in die jaarlikse finansiële verslag/state wat deur die eksterne ouditeure opgestel word. Enige eise/uitbetalings word op die voorgeskrewe roete van eise vir uitgawes in Coram Deo gemeente gedoen. Alle eise/uitbetalings word beide deur die skriba en die ouditeure van die gemeente gekontroleer.
 9. Riglyne vir die toekenning van die Coram Deo Prys:

Indien die toekenning van die prys nie meer haalbaar is of nie meer die doel waarvoor dit tot stand gekom het dien nie, kan die kerkraad besluit om die toekenning daarvan te staak. In hierdie geval sal die beskikbare fondse gebruik word om noodsaaklike uitgawes uit die fondse te bestry. Die balans sal daarna oorgedra word na ‘n instansies wat die doelstellings van prys ten beste sal dien.


Grondreëls vir die
Coram Deo Prys

Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys

Terug na hoofblad vir prys

Coram Deo Prys